Per Oktober 2020 tilbyr MEB design og foto digitalisering av papirfoto, lysbilete (slides), negativ, samt video og film i format VHS, VHS-C, Standard 8 og Super 8 mm film.

Me har fleire års erfaring med restaurering av skada fotografi, t.d. restaurering av skada seksjonar, farge- og lyskorrigering o.l. slik at sjølv dei mest skada og falma bileta kan få liv att.


Døme på enkel restaurering:

Papirfoto frå tidleg 70-tal i grei stand, men kraftig falma. Digitalt restaurert av MEB design og foto.

Døme på større restaureringg:

Mobilfoto av papirfoto frå 70-talet, slitt og falma, med synlege skadar. Digitalt restaurert av MEB design og foto.

Døme på omfattande restaurering:
Svært skadd fotografi ca. 1940-50, Riven i to, med mange rifter, riper og deler av biletet manglar. Digitalt restaurertav MEB design og foto inkl. rekonstruksjon av deler.

For prisar knytt til digitalisering og restaurering sjå «Prisar».