Grafikk og design

MEB design og foto kan tilby ei rekke ulike designtenester til ulike formål. Me nytter Adobe-serien av program til grafisk arbeid, og kan tilby eit stort utval av grafikkprodukt til privatkundar og verksemder, frå bokomslag til plakatar eller nettstader.

Reklamemateriell

Me kan tilby ulike reklameartiklar i både digitalt og analogt format til verksemder, t.d. plakatar, hefter, avis/brosjyre, brevpapir, visittkort o.l.

Alle våre reklameprodukt vert levert som trykkførebudde, digitale filer med CMYK fargekoding. Digitale filer til bruk på nett/skjerm kan òg leverast om ynskjeleg.

Webdesign

Forutan reklameartiklar og grafiske produkt til trykk kan MEB design og foto tilby webløysingar til privatkundar og verksemder. Me tilbyr ferdige webpakkar basert på WordPress til fastpris, men kan òg vere behjelpelege med både enklare og meir avanserte løysingar til avtalt pris.

Digitalisering og restaurering

I tillegg til ulike grafikk og designprodukt kan MEB design og foto tilby ei rekke tenester innan digitalisering av analogt media. I skrivande stund gjeld dette berre fotografisk media (analoge bilete), men etterkvert vil me òg tilby digitalisering av video og film i ulike format. Forutan digitalisering er me òg behjelpelege med restaurering.