MEB design og foto har fleire prosjekt bak seg frå ulike kundar. Her er eit utval:

aug-nov 2016: Sandvoll Handel

  • ny nettstad
  • animert reklamefilm
  • reklamemateriell, m.a. tilbodsavis

jan-feb 2017: Valen Gartneri og Vedlikehald

  • ny nettstad og logo