MEB design og foto har fleire prosjekt bak seg frå ulike kundar. Her er eit utval:

aug 2016-feb 2019: Sandvoll Handel

  • ny nettstad
  • animert reklamefilm
  • reklamemateriell, m.a. tilbodsavis

jan-feb 2017: Valen Gartneri og Vedlikehald

  • ny nettstad og logo

aug 2019-idag: Kvinnherad vgs

  • digitalisering og restaurering av skulen sitt videoarkiv

apr 2021-idag: Sandvoll Historielag

  • digitalisering og restaurering av Historielaget si samling av bilete, film og video