OBS! Prisane under er rettleiiande og me ynskjer sjølvsagt og imøtekomme alle kundar. Ta kontakt for eit uforpliktande tilbud.

 

Webpakkar

Me tilbyr fastpris på webpakkar med eller utan logo. Pakken inkluderer oppsett* av nettstad med WordPress, hjelp til opprettelse av webhost og e-post, og tilpasning av nettstaden til kundens ynskje. Enkel fotografering til nettstad, t.d. bilete av tilsette eller kontorlokale, er inkludert. Etter eit innleiiande møte med kunden sender me skisse av planlagt nettstad, og kunden kan gi tilbakemelding på kva som er ynskja og eventuelle endringar.

Dersom du som kunde treng ein logo kan du kjøpe webpakke med logo inkludert. Då vil me designe logo til bruk på nettstaden som òg vert tilsendt kunden i høgoppløyseleg format. Webpakke utan logo inkluderer digitalisering av logo frå eksisterande bilete.

* Oppsett inkluderer ikkje avansert funksjonalitet som t.d. nettbutikk. Ta kontakt dersom du er usikker.

TenestePris (eks. mva)
Webpakke inkl. logo - Wordpress10.000 kr eks. mva
Webpakke eksl. logo - Wordpress7 500 kr eks. mva
Tilleggstenester web, t.d. nettbutikk.300 kr/time eks. mva
Tilleggstenester design, t.d. reklameavis, visittkort.300 kr/time eks. mva
Tilleggstenester fotoEtter avtale.
Tilleggsprisane forutset kjøp av webpakke.

Digitalisering og restaurering

Me tilbyr digitalisering av foto, video og film i mange ulike format. Alle digitalisering inkluderer enkel fargekorrigering og justering, og vert levert som digitale filer på USB minnepenn (ikkje inkludert). Forutan digitalisering tilbyr me òg restaurering av bilete som t.d. er svært falma, skada eller rivne.

TenestePris (eks. mva)
Oppstartskostnad - alle format.200 kr eks. mva
Restaurering av foto - alle format.Etter avtale.
Digitalisering av foto - papirfoto inkl. fargekorrigeringEtter avtale.
Digitalisering av foto - slides / lysbilete inkl. fargekorrigeringKjem snart.
Digitalisering av video - VHS inkl. fargekorrigeringKjem snart.
Digitalisering av video - 8mm video, S-VHS o.l inkl. fargekorrigeringKjem snart.
Digitalisering av film - 8mm, Super 8 og 16mm inkl. fargekorrigeringKjem snart.
Reparasjon av film, t.d. spleising, rens o.l.Kjem snart.

Designtenester

Forutan webdesign tilbyr me ei rekke designtenester for verksemder, lag og organisasjonar, deriblant reklamehefte, visittkort, brevpapir o.l. Designa vert levert som print-klare PDF til kunden, men me kan vere behjelpeleg med trykk dersom naudsynt. Me tilbyr enkle, animerte reklamefilmar som kan nyttast på t.d. Facebook, infoskjermar o.l.

TenestePris (eks. mva)
Logo fastpris*4 000 kr eks. mva
Reklamemateriell t.d. hefte, visittkort o.l500 kr/time
Reklamefilm, animert, 15 sekEtter avtale.
Reklamefilm, animert, 30 sekEtter avtale.

Fototenester

Kjem snart.