MEB design og foto er ei nyoppstarta designverksemd med base på Sandvoll i Kvinnherad.

Malin Ersland Bjørgen (26) frå Sandvoll, er eigar og dagleg leiar av verksemda, med toårig fagskuleutdanning innan Grafisk design frå Noroff.

Grunna svangerskap har MEB design og foto redusert kapasitet i perioden februar til august 2017, men ta gjerne kontakt dersom du har eit prosjekt i tankane. Me kan tilby ei rekke tenester innan design, grafikk, foto og digitalisering.

For meir informasjon, sjå «Våre tenester».