MEB design og foto er ei foto, design og digitaliseringsverksemd med base på Sandvoll i Kvinnherad.

Malin Ersland Bjørgen, fødd og oppvaksen på Sandvoll i Kvinnherad, er eigar og dagleg leiar av verksemda. Ho fullførte i 2016 fagskuleutdanning innan Grafisk design frå Noroff med toppkarakter på eksamen, og har tidlegare designa logo og reklamemateriell for fleire lokale verksemder, inkludert aviser, nettstad og reklamefilm for Sandvoll Handel AS. Du kan ta kontakt med Malin på e-post: malin@meb-design.no

Christian, har ansvar for digitalisering og restaurering, med mange års erfaring innan video og foto. Han har mellom anna hatt ansvar for omfattande digitaliseringsprosjekt for Høylandsbygd bygdalag, digitalisering av Kvinnherad vgs sitt videobibliotek, og fleire andre prosjekt både for privatkundar og organisasjonar. Du kan ta kontakt med Christian på e-post: christian@meb-design.no

For meir informasjon om produkt, sjå «Våre tenester».