MEB design og foto kan forutan digitalisering, foto og design tilby 3D-printing. Me disponerer ein Flashforge 3D-printar som kan produsere 3D modellar i opp til 15x15x15 cm storleik i PLA og ABS i høg kvalitet.

Kva er 3D-printing?

3D-printing, eller 3D-utskrift, fungerer ved at ein spesialskrivar dannar ein fysisk, tredimensjonell modell basert på modellfiler. Det er særs nyttig til å skrive ut modellar, prototypar eller reservedeler i plast. Delene er slitesterke.

Kva kan me tilby?

MEB design og foto tilbyr 3D-printing av modellfiler levert av kunde, såfremt dei ikkje er i strid med opphavsrett. Ta kontakt for pris på 3D-printing.

Me har òg fleire standardprodukt til sals, blant anna telefonholdarar, kabelhaldarar og andre små rekvisitadeler. Sjå prisliste og bilete under.